Knihovní informační systém TabbyBook

Computer Aided Technologies, s. r. o.

Knihovní systém TabbyBook vyvíjí česká společnost, která dlouhodobě působí na softwarovém trhu, především v oblasti vzdělávání. Jejím stěžejním produktem je školní informační systém Moggis, který je určen pro vysoké školy a univerzity a školní informační systém pro vyšší odborné školy ISvoš.

Základní strategií společnosti je snaha o uspokojení individuálních potřeb zákazníka. Důraz klademe rovněž na vzájemnou komunikaci a technickou podporu k našim produktům.

Údaje o společnosti:

IČO
26904136
DIČ
CZ26904136
Adresa
Slovákova 2
60200 Brno

Další produkty:

Školní informační systém Moggis

Školní informační systém Moggis

Moggis je plnohodnotný moderní informační systém pro vysoké školy a univerzity, který zajišťuje vedení celé agendy školy. Součástí informačního systému je elektronická přihláška ke studiu, rozhranní pro studenty, rozhranní pro vyučující. Rozhranní pro studijní oddělení umožňuje export hlášení pro UIV a SIMS. Volitelně je k systému k dispozici e-learningový modul a modul pro vytváření školních rozvrhů.

Školní informační systém Moggis

Školní informační systém ISvoš

 ISvoš je plnohodnotný moderní informační systém pro vyšší odborné školy, který zajišťuje vedení  celé agendy školy. Součástí informačního systému je elektronická přihláška ke studiu, rozhranní pro studenty, rozhranní pro vyučující. Rozhranní pro studijní oddělení umožňuje export hlášení pro UIV. Volitelně je k systému k dispozici e-learningový modul a modul pro vytváření školních rozvrhů.

Informační systém pro e-learning

Instant E-learning

Instant E-learning je univerzální webový nástroj, který umožňuje zajistit vaší škole nebo společnosti kompletní elektronické vzdělávání rychle, jednoduše a kvalitně. Získejte ucelenou moderní podporu pro vaši výuku a zvyšte efektivitu studia. V systému Instant E-learning můžete snadno tvořit studijní materiály s multimediálním obsahem, připravovat interaktivní testy nebo zadávat úkoly k vypracování. Systém napomůže k utvoření lepšího přehledu o znalostech studentů a podpoří tak důležitou zpětnou vazbu.